תמונות

שחקנים באים והולכים, אלברמן ממשיך להיות העוגן במרכז השדה (אלן שיבר