תמונות

חלון מדוזות צילום: Walter Hugo & Zoniel לגלריה Gazelli Art House