תמונות

הבית של הילה, חדר טלפון צילום: ירון ולרשטיינר