תמונות

10. פסולת חיל הרגלים צילום: סרן בועז רוטשילד