תמונות

יראו את הדרבי בטלוויזיה. אוהדי מכבי (אלן שיבר)