תמונות

סימאס יסאיטיס משלים פערים עם גודס (גיא בן זיו)