תמונות

ליאור ליובין. יביא רכז אמריקני במקום הישראלים? (שי לוי)