תמונות

נועם תרועה ועבודי פרוג´ה נאבקים על הכדור (שי לוי)