תמונות

בטירוף שלהם. אנשי הפועל ירושלים בכיכר ספרא