תמונות

אירוח01, ביחרו צבע ולכו איתו צילום: עמרי שפרן באדיבות שטראוס