תמונות

בורשטיין: "שמח עם הדרך שבה בחרתי" (יעל מרגלית)