תמונות

בית ספר, מורה, תלמידים, ילדים צילום: עזרי עמרם, חדשות 2