תמונות

נורית 20.5, מטבח, צילום שי אדם צילום: שי אדם