תמונות

תומר סיני במהלך הדיון בבית משפט (שרון קביליו)