תמונות

מסי שובר את שיא הכיבושים לשנה קלנדרית (gettyimages)