תמונות

ואלרו מול חאבי מרקס. חלוקת נקודות (רויטרס)