תמונות

מסע צילום במרוקו -עז על עץ האראגן-טיולי צילום צילום: דובי טל, אלבטרוס