תמונות

גני ילדים 05, קשר בין פנים לחוץ ואל הסביבה צילום: טל נסים, עיצוב-הירש רוסמן אביצור אדריכלים