תמונות

ליאור לוטן – אלוף משנה במיל , חוקר בכיר המכון למדיניות נגד טרור