תמונות

טל בר לב, ניר ענבר ודורון ויקטור (דרור רוזנפלד)