תמונות

הכל מוכן. משוכה אחרונה בשלב הבתים (אלן שיבר)