תמונות

שוב ביחד, ליום אחד. מזרחי ורענן כץ (אלן שיבר)