תמונות

אורית זינגר, תיבת העץ סגורה (21) צילום: עמית גושר