תמונות

רוז פוסטנס מטיילת יולי 23 צילום: צ'ינו פפראצי