תמונות

אביבית בר זוהר מרצה, אפריל 2012 צילום: אפיק אביב