תמונות

דן אדלר ואדם לוין. &"הוסב להם נזק&" (יניב גונן)