תמונות

ראובן עטר במדי חיפה. געגועים לרגל שמאל, לתלתלים, למספר 10