תמונות

"בית הספר לאמנות גנב את הבתולים שלי" צילום: ווילו גארמס