תמונות

כריסטופר קטונגו במהלך האימון. אחרי משחק האימון יתקבלו הכרעות (רועי