תמונות

ציון ברוך מסתתר ללא יאנה יוסף צילום: ג'קי יעקב