תמונות

פרויקט גמר, נורית כהן אלירז, סדינים גובה צילום: הגר דופלט