תמונות

אימון טיפוס גלישה וחילוץ 1 צילום: רומן פורצקי ונועה אדר, במחנה