תמונות

מחוץ לאיצטדיון שוב התפתח קרב (gettyimages)