תמונות

נעה בנתור חימום לסוזן וגה צילום: עדי יוחליס