תמונות

7 גל מרום אדריכלים, מדרגות גובה צילום: עודד סמדר