תמונות

לירן שטראובר מנחם את ראלדס לאחר הטעות שהובילה לשער של תמוז (קובי א