תמונות

הביתה של עדי בתל אביב, גובה (14) צילום: הגר דופלט