תמונות

עירית צוקר, חדר רחצה ארונית גובה צילום: גלית דויטש