תמונות

המנכ"ל אריה אלטר עם היו"ר עודד מכנס (יעל חבוש)