תמונות

מתנות אובמה, צ'יימס ישראל, צילום דן לב צילום: דן לב