תמונות

יעל הירש-שפיגל, פינת עבודה גובה צילום: הגר דופלט