תמונות

רוקה סנטה-קרוז. בכורה חלקה נגד סקונטורפ (רויטרס)