תמונות

מרינה מאקסימיליאן בלומין ושוחט משיקים דוד לביא צילום: ראובן שניידר