תמונות

שביט אלימלך מקבל תעודה. "זה מרגש" (יניב גונן)