תמונות

Men of North Country - 77 צילום: דורון פרחי