תמונות

בריכות גג 01, הבריכה היא אלמנט פיסולי בחלל צילום: הדמייה באדיבות פיצו קדם אדריכלים