תמונות

לימור מעוז אביב, חדר שינה שולחן צילום: הגר דופלט