תמונות

שימעת יהב, ג, צעצועים (13) צילום: הגר דופלט