תמונות

גשרים, בתוך המים עלייה צילום: RO & AD Architects