תמונות

טוני וושהאם. תמונת הזרים עדיין לא הושלמה (שרון קביליו)